Skip to Main Content

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ
 • ਖੇਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਫੇਰੀਆਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • 'ਬਾਲਗਾਂ' ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
 • ਵਧੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ
 • ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 • ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿਓ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ
 • ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 1800 858 858 ਉੱਤੇ ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪ ਯੂਥਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 262 376 ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ), ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ), ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ।