Skip to Main Content

ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੂਏ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਕਿ ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)

ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ

100 ਦਿਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪੋਕੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਈਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

ਜੂਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)