Skip to Main Content

Kiểm soát việc cờ bạc của quý vị

  1. Trong 12 tháng qua, quý vị có gặp phải bất cứ điều nào dưới đây do việc cờ bạc đem lại không? Đánh dấu tất cả những điều quý vị gặp phải.
Please answer all questions

Hiện nay quý vị không bị tổn hại gì từ việc cờ bạc.

Hãy xem những lời khuyên thiết thực này

để kiểm soát việc cờ bạc của quý vị.

Hiện nay, quý vị đang có rất ít, nếu như có, vấn đề cờ bạc.

Tuy nhiên, hãy lưu ý để việc cờ bạc không làm tổn hại quý vị trong tương lai.

Hãy xem những lời khuyên thiết thực này để kiểm soát việc cờ bạc của quý vị.

Có thể quý vị bắt đầu gặp một số tác hại của việc cờ bạc.

Đã đến lúc quý vị cần thực hiện một số biện pháp thực tế để đảm bảo kiểm soát việc cờ bạc của quý vị.

Có nhiều cách để nhận được giúp đỡ bảo mật; tìm hỗ trợ phù hợp với quý vị.

Quý vị đang thường xuyên gặp phải một số vấn đề với việc cờ bạc của mình. Đã đến lúc quý vị cần phải hành động

Thực hiện một số biện pháp thực tế để tự giúp mình và tìm hiểu về những hỗ trợ có sẵn.

Để được trợ giúp ngay lập tức, hãy gọi số 1800 858 858. Đây là dịch vụ miễn phí, bảo mật và có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Chúng tôi sẽ dịch thuật miễn phí giúp bạn nếu bạn yêu cầu.